Bytes que envia el programa de Autoxuga a la UCE

Bytes que envia el programa de Autoxuga a la UCE